Řeka Kyjovka - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Kyjovky Pramen řeky Kyjovky
Řeka Kyjovka pramení v bahnité studánce pod kopcem Vlčák v horách Chřiby ve Zlínském kraji. Ubírá s převážně jižním směrem k první obci po proudu a tou jsou Staré Hutě. Samotný pramen krásou neoplývá, ale okolí s rozmanitými lesy je překrásné a stojí za návštěvu.
 
Kyjovka od pramene po Staré Hutě Pramen - Staré Hutě
Pod pramenem nabírá Kyjovka pomalu na průtoku a je stále jen potokem. Zpočátku protéká bukohabrovým lesem, a nad Starými Hutěmi jej opouští, aby se klikatila vesnicí. Je tu mnoho mostů. Všechny přítoky jsou tak malé a krátké. Podle toku vede většinou silnice, a okolí je velice hezké.
 
Kyjovka v úseku Staré Hutě - přehrada Koryčany Staré Hutě - Koryčany
Pod obcí Staré Hutě Kyjovka jen mírně posiluje na průtoku. Ubírá se stále podél okresní silnice a nenápadně podtéká státní silnici I/50. Jedinou obcí v tomto úseku je Stupava. Není bez zajímavosti, že méně používaným jménem Kyjovky je právě Stupava. Nedaleko leží studánka U Rocha.
 
Přehrada Koryčany na řece Kyjovce Přehrada Koryčany
Údolní přehradní nádrž Koryčany vystavěná 1953 – 1959 se nachází na říčce Kyjovce nad městem Koryčany. Z technických údajů stojí za zmínku následující. Délka hráze: 180 m, výška nade dnem: 20 m, šířka koruny 8,5 m, zatopená plocha: 35 ha, objem zadržené vody: 2,5 mil. m3.
 
Kyjovka ve městě Koryčany Koryčany
Městem Koryčany protéká Kyjovka převážně západním směrem. Vydatnost průtoku je nevalná. Její koryto je zde regulováno napřímením, které je ovšem poměrně přijatelné vzhledem k průtoku zastavěným územím. Mezi jezy je jeden větší Ve spodní části Koryčan se nachází ČOV a brod.
 
Řeka Kyjovka v úseku Koryčany - Kyjov Koryčany - Kyjov
V úseku mezi městy Koryčany a Kyjov se Kyjovka obrací kolem Chřibů. Ubírá se tu širokou nivou a poli. Přibírá tu zleva přítoky Stříbrník a Kratinka, zprava pak Snovídský potok. Koryto Kyjovky je tu většinou regulované a tak její fotogeničnost dostává na frak. Čistota vody ještě ujde.
 
Kyjovka ve městě Kyjov Kyjov
ve městě Kyjov nedosahuje ještě Kyjovka takového průtoku, aby ji bylo možné zvát řekou, vhodnější by bylo považovat ji za říčku. Hlavní směr toku je ze severu na jih. Kyjovka tu přijímá malý přítok zleva. Břehy řeky tu spojuje mostů, lávek a produktovodů. Krásnější Kyjovka teprve bude.
 
Řeka Kyjovka v úseku Kyjov - Hodonín Kyjov - Hodonín
Kyjovka se v úseku Kyjov – Hodonín ubírá od severu k jihu. Její tok pozvolna přibírá na průtoku. Přibírá tu zleva přítoky: Hruškovice, Zamazaná a Rumsovský járek, zprava: Sobůlský potok, Svatobořický potok, Šardický potok a Mutěnický potok. Regulace toku je tu značná.
 
Kyjovka ve městě Hodonín Hodonín
Kyjovka protéká jižním směrem po západním okraji města Hodonín mezi Písečným a Lužickým rybníkem. Přijímá tu zprava přítok Prušánka. Významnou stavbou je tu svodnice do Moravy s vysokou hrází a pod ní pak rozvětvení a pokračování hlavního toku na Mikulčice.
 
Kyjovka mezi městem Hodonín a obcí Lanžhot Hodonín - Lanžhot
Kyjovka v úseku Hodonín - Lanžhot je v podstatě napřímeným kanalizovaným tokem, který ovšem nepostrádá malá kouzelná zákoutí. Protéká téměř rovnoběžně s řekou Moravou a prostor mezi nimi téměř není osídlený. V okolí toku se těží ropa z menších vrtů.
 
Kyjovka v obci Lanžhot Lanžhot
Lanžhot je vůbec poslední obcí na Kyjovce. Obcí protéká spíše málo nápadně. Břehy řeky tu spojuje dálniční a železniční most, jakož i několik mostů menších, včetně potrubních. Regulace toku je tu spíše zatravněná a tím přijatelná. V okolí najdeme přilehlé vodní plochy.
 
Kyjovka mezi obcí Lanžhot a soutokem s řekou Dyje Lanžhot - Dyje
Ve svém posledním úseku se Kyjovka stává lužní řekou s bezpočtem meandrů, slepých ramen, bažin a deltujících vodních toků, které napájí také řeka Morava. Jediným větším přítokem je zprava Svodnice. Svoji pouť končí Kyjovka na státní hranici s Rakouskem a vlévá se do Dyje.
 
 
Poslední aktualizace: 21.4. 2014   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy