Řeka Kyjovka / Přehrada KoryčanyStaré Hutě - přehrada Koryčany
Koryčany

Údolní přehradní nádrž Koryčany se nachází na říčce Kyjovce nad městem Koryčany. Z technických údajů stojí za zmínku následující. Délka hráze: 180 m, výška nade dnem: 20 m, šířka koruny 8,5 m, zatopená plocha: 35 ha, objem zadržené vody: 2,5 mil. m3. Výstavba proběhla v letech 1953 – 1959 a do provozu bylo celé dílo uvedeno v roce 1963. Nachází se tu malá vodní elektrárna typu Banki o výkonu 3 kW, přičemž hltnost je 110 litrů/sec. Nádrž je primárně určena pro vodárenské účely a také pro snížení povodňových průtoků a rovněž výrobu elektrické energie. Na rekreaci, či rybaření tu tedy můžeme zapomenout. Při výletech po okolí stojí zato, zastavit se zejména na levém břehu u hráze.


Těsně nad vzdutím přehrady Koryčany se nacházejí podél Kyjovky stabilizační pravoúhlé vodní nádrže.
1
Nenápadné koryto Kyjovky vlevo je zastíněno malou nádrží.
2
Kyjovka putuje obloučkovou kamennou navigací pod malý most nad vzdutím přehrady Koryčany.
3
Koryto Kyjovky nad vzdutím přehrady Koryčany je zrovna upravované.
4
O fotogeničnosti takového nadržení vody na malém pravobřežním přítoku Kyjovky nemůže být řeč, ale je dobré takové hrubé nečistoty zadržovat a nepouštět je do přehrady.
5
Hezky kulatý prostor pro nadrženou vodu na malém pravobřežním přítoku Kyjovky.
6
Kyjovka si to lesním porostem míří k přehradě Koryčany.
7
Jeden z mála pohledů od silnice na hladinu údolní nádrže Koryčany.
8
Silnice podél údolní nádrže vede z Koryčany na Stupavu.
9
Přístup k údolní nádrži Koryčany je znesnadněn plotem na betonových svodidlech.
10
Hráz přehrady Koryčany pohledem z levého břehu.
11
Přístup na hráz přehrady Koryčany chrání malá vrátka.
12
Lampa na hrázi přehrady Koryčany.
13
Hladina údolní nádrže Koryčany pohledem z hráze od levého břehu.
14
Růžek hladiny údolní nádrže Koryčany u levého břehu hráze.
15
Po hrázi přehrady Koryčany vede asfaltová cesta.
16
Odběrná  věž v údolní nádrži Koryčany.
17
Pohled na hráz přehrady Koryčany od pravého břehu.
18
Pravobřežní cíp hladiny údolní nádrže Koryčany nad hrází.
19
Pravobřežní přepad na přehradě Koryčany.
20
Pravobřežní přepadový kanál pod hrází přehrady Koryčany.
21
Pohled z pravého břehu pod hráz přehrady Koryčany.
22
Je zřejmé, že hráz přehrady Koryčany je sypaná.
23
Pohled z hráze na níže položené nádrže pod přehradou Koryčany.
24
Rovnoběžné čistící kanály pod přehradou Koryčany.
25
Levobřežní pohled pod hráz přehrady Koryčany.
26
Pohled zespoda na pravobřežní část hráze přehrady Koryčany.
27
Usazovací nádrže pod hrází přehrady Koryčany.
28
Selektivně osvětlená sypaná hráz přehrady Koryčany.
29
Chatrná vodní brána na Kyjovce pod přehradou Koryčany.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:16:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen - Staré Hutě | Staré Hutě - přehrada Koryčany - Po proudu:Koryčany | Koryčany - Kyjov

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!