Koryčany - Kyjov / KyjovkaKoryčany
Kyjov

V úseku mezi městy Koryčany a Kyjov doznává Kyjovka zásadní změny směru ze západního na jižní při obrátce kolem Chřibů. Ubírá se nivou širokou až několik set metrů. Přibírá tu zleva přítoky Stříbrník a Kratinka, zprava pak Snovídský potok. Byl tu postaven železniční most na vlárské trati a tři silniční mosty, jakož i několik menších lávek. Protéká přes, nebo v blízkosti těchto obcí a osad: Mouchnice, Nemotice, Snovídky, Jestřabice a Haluzice. Koryto Kyjovky je tu většinou regulované a tak její fotogeničnost dostává na frak. Čistota vody ještě ujde, ale ryby tu potkáme jen malé a málo.


Napřímená Kyjovka přitéká od Koryčan podle nepoužívané železniční tratě k obci Mouchnice.
1
Horní most přes Kyjovku v Mouchnici se nachází v blízkosti železničního přejezdu.
2
Slepá ulička po levém břehu Kyjovky v Mouchnici.
3
Napřímená Kyjovka nad starým silničním mostem v Mouchnici.
4
Pro ty, kteří by si toho nevšimli, je v Mouchnici na starém silničním mostem ještě cedulka, která napovídá o zoufalém stavu chátrající stavby.
5
Starý silniční most přes Kyjovku v Mouchnici.
6
O havarijním stavu starého silničního mostu přes Kyjovku v Mouchnici nemůže být pochyb.
7
Dvojice silničních mostů přes Kyjovku v Mouchnici, nový je používaný a starý může vesele chátrat dál.
8
Fantastická ocelová barva nebe nad novým silničním mostem přes Kyjovku v Mouchnici.
9
Kyjovka nad mostem v Nemoticích.
10
Most přes Kyjovka v Nemoticích.
11
Slunce klesá za topol za levotočivý oblouk Kyjovky pod mostem v Nemoticích.
12
Večerní Kyjovka přitéká napřímeným korytem k mostku pod obcí Snovídky.
13
Mostek přes Kyjovku pod obcí Snovídky za soumraku.
14
Pohled z místa, zvaného Lopaty, na Snovídky a Nemotice. Koryto Kyjovky je zřetelně obrostlé pobřežními porosty a v pozadí vévodí zpola osvětlená západní část Chřibů.
15
Pohled shora na Kyjovku, která s nachází mezi silnicí a úpatím Chřibů, osvětlených zapadajícím Sluncem.
16
Večerní rychlík z Brna do Veselí se šine údolím Kyjovky pod Snovídky.
17
Končící den nad místem, zvaným Stráně.
18
Slunce se ukládá ke spánku vysoko nad pravým břehem Kyjovky nad místem, zvaným Stráně.
19
Trojice slunečních paprsků při usínání Slunce vysoko nad pravým břehem Kyjovky nad místem, zvaným Stráně.
20
Právě probuzené Slunce nad Kyjovkou, nad nemotickým obloukem.
21
Zvedající se Slunce nad levým břehem Kyjovky pod Snovídky.
22
Ranní Kyjovka přitéká napřímeným korytem k mostku pod obcí Snovídky.
23
Mostek přes Kyjovku pod obcí Snovídky za ranního osvětlení.
24
Na levém břehu Kyjovky pod Snovídky dozrává ječmen.
25
Kyjovka se přiblížila silnici mezi Snovídky a Jestřabicemi.
26
Ranní Slunce za pobřežní vrbou n břehu Kyjovky mezi Snovídky a Jestřabicemi.
27
Naprosto nenápadný mostek přes Kyjovku nedaleko Haluzické hájenky.
28
Kyjovka na pražcovým mostem pod Haluzickou hájenkou.
29
Pražcový most přes Kyjovku pod Haluzickou hájenkou.
30
Kyjovka pod Haluzickou hájenkou je sice již vodnatější, než například v Koryčanech, ale o její fotogeničnosti tu díky regulaci řeč být nemůže.
31
Slunce nad Chřiby a stokou do Kyjovky se zvedá, ta však pod ním vidět není.
32
Trubní propust ochrannou hrází na pravém břehu Kyjovky nad Jestřabicemi.
33
Trubní propust k pravému břehu Kyjovky ze stoky nad Jestřabicemi.
34
Napřímená Kyjovka u výrobního závodu nad nádražím Jestřabice.
35
Silniční most přes Kyjovku nad nádražím Jestřabice a turistický rozcestník.
36
Nádraží Jestřabice se nachází na levém břehu Kyjovky, ovšem samotná obec Jestřabice s nachází za hřebenem na východ.
37
Silné Slunce za vrbou a kukuřičným polem nedaleko soutoku Kyjovky s Kratinkou.
38
Kratinka posiluje Kyjovku zleva nad Bohuslavicemi.
39
Dvoukolejná železniční trať zvaná Vlára v úseku mezi Nemošicemi a Kyjovem využívá nivy Kyjovky.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:16:23 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Koryčany | Koryčany - Po proudu:Kyjov | Kyjov - Hodonín

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!