Řeka Kyjovka / Pramen - Staré HutěPramen řeky Kyjovky
Staré Hutě - přehrada Koryčany

Pod pramenem nabírá Kyjovka na průtoku jen velice pomalu a po několika km je stále jen malým potokem. Zpočátku protéká lesem, který je převážně bukový či habrový a těsně nad Starými Hutěmi jej opouští, aby se klikatila vesnicí. Je tu mnoho mostů a malých mostků, silničních i těch malých, co jsou vjezdy k lidským obydlím. Všechny přítoky jsou tak malé a krátké, že se jen obtížně dá zjistit, zda jim někdy někdo nějak říkal. Na Kyjovce tu spatříme první hodnotné meandry, ale jsou jen v krátkém lesním úseku nedaleko prvního lesního brodu. V celém úseku se nachází několik malých splavů s minimálním převýšením, které však činí tok přece jen trochu vodnatější. Podle toku vede většinou silnice, přístupný je tedy snadno. O kráse tu lze mluvit jen místy, ale okolí je velice hezké. Nedaleko se nachází chráněné území Smutný žleb.


Koryto Kyjovky je tu nahoře v listnatém lese bahnité, teče tu málo vody.
1
Malá temná tůňka na nejhornějším toku Kyjovky.
2
Některé stromy rostou přímo uprostřed řeky, která poměrně rychle klesá listnatým lesem.
3
Takových boudiček, kde se znavený poutník může skrýt před deštěm, najdeme po celých Chřibech hodně.
4
Lesní cesta kousek od levého břehu na nejhornějším toku Kyjovky.
5
Kyjovka se v horské habřině hezky vlní.
6
Asfaltová lesní cesta v místě prvního silničního mostu přes Kyjovku, který identifikují snad jen svodidla.
7
První silniční most přes Kyjovku je vlastně jen takový propust, aby ne, průtok je tu minimální.
8
Miniaturní meandry Kyjovky v bukovém lese.
9
V místech vyplaveného bahna je v Kyjovce čistá voda, aby ne, vždyť jsme nahoře v Chřibech.
10
Ohlédnutí se za prvním silničním mostem přes Kyjovku.
11
První brod přes Kyjovku se nachází již nahoře v Chřibech nad studánkou Hladná voda.
12
Kyjovka tu má trochu místa, proto se větví, podobnou, ale rozměry nesrovnatelnou příležitost bude mít až nad soutokem s Dyjí.
13
První pořádné meandry Kyjovky v místech nad studánkou Hladná voda.
14
Pravý břeh Kyjovky jako lesní romance se zásobníkem sena.
15
Temné lesní tůně Kyjovky s pomalu narůstajícím průtokem rostou také.
16
Nad silnici po levém břehu Kyjovky již začaly pronikat hřejivé paprsky letního Slunce.
17
Pod malým jezem přijímá Kyjovky zleva menší přítok, kterým je lesní potůček, tekoucí kdesi od Hladné vody.
18
Zcela zatravněný lesní mostek přes Kyjovku podél silnice, doprava se dá dojet na Staré Hutě.
19
Lesní silnice po levém břehu Kyjovky padá do Starých Hutí.
20
Milá studánka u silnice ze Starých Hutí do hor s hezkým hrníčkem pro miláčky. Vychází odtud jen několik metů dlouhý potůček, který posiluje Kyjovku zleva.
21
Nově opravený lesní mostek přes Kyjovku vypadá za sluníčka velice příjemně.
22
Lesní mostek přes Kyjovku nad Starými Hutěmi.
23
Nad Starými Hutěmi již Kyjovka konečně zvýšila průtok natolik, že by se dala považovat za potok.
24
Milý luční altánek mezi levým břehem Kyjovky a silnicí těsně nad Starými Hutěmi.
25
Vpravo po kraji lesa teče Kyjovka, pak je štíhlá levobřežní niva, asfaltová silnice a poznat je i část památné lípy.
26
Rybníček u domku ve Starých Hutích leží na levém břehu Kyjovky.
27
Ve Starých Hutích se jedná o první silniční most přes Kyjovku a bude jich tu ještě dost.
28
Stoupání po silnici podél Kyjovky přes most ve Starých Hutích.
29
Mezi Kyjovkou a silnicí ve Starých Hutích se nachází zábradlí jako bezpečností prvek.
30
Jeden z mnoha silničních mostů přes Kyjovku ve Starých Hutích.
31
Levý břeh Kyjovky ve Starých Hutích je zrovna zpevněn betonovou navigací se zábradlím, kdežto pravý břeh je zpevněn kořeny malých olší.
32
Staré Hutě leží  v údolí a silnice se tu střídá s Kyjovkou velice často, proto je tu hodně mostů.
33
Malebné plůtky kolem Kyjovky ve Starých Hutích.
34
Řeklo by se, že jde o plot, ale je to vlastně zábradlí nad mostem přes Kyjovku ve Starých Hutích.
35
Panelový mostek přes Kyjovku ve Starých Hutích vede k rodinnému domku.
36
Červenobílé zábradlí mezi silnicí a Kyjovkou tiše prosí o nový nátěr.
37
Silniční mosty přes Kyjovku ve Starých Hutích jsou si většinou podobné.
38
Roštový most přes Kyjovku ve Starých Hutích u rodinného domu.
39
Kyjovka ve Starých Hutích pod panelovým mostem u rodinného domu.
40
Kyjovka je sice řeka, ale to platí spíše až když vstoupí do luhů pod Lanžhotem, ve Starých Hutích je to jen takový menší potok.
41
Panelová navigace nad silničním mostem přes Kyjovku ve Starých Hutích.
42
Vody je nahoře v Kyjovce tak málo, že si lidé při stavbě malých splavů pomáhají igelitem, což jistě oko estéta nepotěší...
43
Kyjovka vstupuje z prosluněného úseku pod stínící vrbové křoví.
44
Silniční most přes Kyjovku ve Starých Hutích s jasnou značkou, víme tak číslo silnice.
45
Letní pobřežní zeleň kolem Kyjovky.
46
Předposlední silniční most přes Kyjovku ve Starých Hutích.
47
V dolní části Starých Hutí získává Kyjovka charakter, jaký jí vydrží po většinu toku.
48
Konec plotu u Kyjovky v dolní části Starých Hutí.
49
Most místní komunikace přes Kyjovku v dolní části Starých Hutí.
50
Panelový most přes Kyjovku pod Starými Hutěmi.
51
Zarostlý most přes Kyjovku pod Starými Hutěmi jako vjezd do lesa.
52
Levobřežní niva Kyjovky pod Starými Hutěmi.
53
Kyjovka pod Starými Hutěmi je chvílemi spoutávána.
54
Poslední silniční most přes Kyjovku  patřící ještě ke Starým Hutím.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:15:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Kyjovky - Po proudu:Staré Hutě - přehrada Koryčany | Přehrada Koryčany | Koryčany

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!