Řeka Kyjovka / Staré Hutě - přehrada KoryčanyPramen - Staré Hutě
Přehrada Koryčany

Pod obcí Staré Hutě Kyjovka jen mírně posiluje na průtoku. Ubírá se stále podél okresní silnice a nenápadně podtéká státní silnici I/50. Jedinou obcí v tomto úseku je Stupava. Není bez zajímavosti, že méně používaným jménem Kyjovky je právě Stupava. Břehy tu jsou spojeny několika silničními mosty a bezpočtem malých mostků k lidským obydlím. Snad by se zde Kyjovka již označit za říčku. Aby bylo zabráněno erozi, bylo zde postaveno mnoho malých jezů, či spíše splavů. Vlastní tok protéká přes chráněné území Stará Hráz, kde velice hezky meandruje. K zajímavým zastávkách tu patří studánka U Rocha.


Kyjovka (pod lesem vlevo) přitéká od Starých Hutí podél okresní silnice ke křižovatce silnice I/50.
1
Most přes Kyjovku, po kterém vede silnice I/50, pohled ve směru od Brna na Uherské Hradiště.
2
Hned za mostem přes Kyjovku na silnici I/50 od Uherského Hradiště se silnice na Brno prudce zvedá.
3
Pohled shora na malý jez na Kyjovce pod mostem silnice I/50.
4
Most přes Kyjovku nad obcí Stupava.
5
Temný lesní úsek Kyjovky nad Stupavou.
6
Kyjovka přitéká do obce Stupava, mimochodem starší a do nyní ještě občas používaný název Kyjovky je právě Stupava.
7
Dvojice mostků přes Kyjovku k lidským obydlím ve Stupavě.
8
Lyžařský vlek ve Stupavě klesá ke Kyjovce.
9
Trojice mostků přes Kyjovku k lidským obydlím ve Stupavě.
10
Panelový mostek se zábradlím přes Kyjovku ve Stupavě a cyklistický ukazatel na Koryčany.
11
Posekaná tráva pomalu klesá do Kyjovky.
12
První ze silničních mostů přes Kyjovku ve Stupavě.
13
Malý jízek na Kyjovce pod prvním silničním mostem ve Stupavě.
14
Koryto Kyjovky pod prvním silničním mostem ve Stupavě ke regulované.
15
Posečený pravý břeh Kyjovky a trávu už nikdo nepotřebuje.
16
Toho času posečené břehy Kyjovky ve Stupavě.
17
Další z malých jezů na Kyjovce ve Stupavě.
18
Zarůstající panelový most přes Kyjovku ve Stupavě.
19
Jeden z mnoha malých panelových mostů přes Kyjovku ve Stupavě.
20
Krátká slepá ulička ve Stupavě začíná mostem přes Kyjovku.
21
Milý kamenný jízek na Kyjovce ve Stupavě.
22
Starší kamenná navigace na pravém břehu Kyjovky ve Stupavě drží cestu k nedalekému lidskému obydlí.
23
Druhý ze silničních mostů přes Kyjovku ve Stupavě.
24
Malý jízek na Kyjovce pod druhým silničním mostem ve Stupavě.
25
Nádherná lípa na levém břehu Kyjovky pod druhým silničním mostem ve Stupavě.
26
Třetí silniční most přes Kyjovku ve vedlejší ulici ve Stupavě.
27
Kyjovka v klidné části Stupavy.
28
Stabilní panelový mostek přes Kyjovku k lidskému obydlí ve Stupavě.
29
Z jedné strany zábradlím chráněný panelový mostek přes Kyjovku ve Stupavě.
30
Mostky přes Kyjovku ve Stupavě jsou si často velice podobné.
31
Travou porostlé břehy Kyjovky nad předposledním silničním mostem ve Stupavě.
32
Předposlední čtvrtý silniční most přes Kyjovku ve Stupavě.
33
Sluncem hezky zalitá pravobřežní niva Kyjovky pod obcí Stupava.
34
Silniční most přes Kyjovku mezi Stupavou a Koryčany.
35
Do temného srdce meandru na Kyjovce pod mostem mezi Stupavou a Koryčany pronikají sluneční paprsky.
36
Silná erozní činnost Kyjovky uvnitř chráněného území Stará Hráz.
37
Nádherně se kroutící meandr Kyjovky uvnitř chráněného území Stará Hráz.
38
Kyjovka protéká přes Sluncem zalitou louku nedaleko studánky U Rocha a blíží se k přehradě Koryčany.
39
Studánka U Rocha se nachází hned vedle silnice Stupava – Koryčany.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:15:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Kyjovky | Pramen - Staré Hutě - Po proudu:Přehrada Koryčany | Koryčany

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!