Řeka Kyjovka / Hodonín - LanžhotHodonín
Lanžhot

Pod městem Hodonín se Kyjovka ubírá jihozápadním směrem a je stále napřímená, vypadající spíše jako kanál. Až k obci Lanžhot přijímá jen drobné přítoky. Zde již Kyjovka teče téměř rovnoběžně s řekou Moravou ve vzdálenosti do 3 km. Všechny obce, které Kyjovka míjí, leží na pravém břehu. Jsou to: Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Týnec, Tvrdonice a Kostice. Mosty, které tu spojují břehy, jsou spíše menší a doplňuje je množství lávek. V této oblasti leží chráněné území Stibůrkovská jezera. Ve vlastním toku se ryby vcelku udrží, ale valných délek dorůstat nestačí, kolem je příliš rybích predátorů.


Kyjovka přitéká od Hodonína, zprava ji posiluje náhon.
1
Mostek přes Kyjovku pod obcí Lužice.
2
Vodohospodářské zařízení na pravém břehu Kyjovky pod obcí Lužice.
3
Kyjovka je napřímená po většině svého toku, nejinak je tomu i pod obcí Lužice.
4
Cesta podél pravého břehu Kyjovky mezi obcemi Lužice a Mikulčice.
5
Kyjovka mezi obcemi Lužice a Mikulčice.
6
Lávka přes Kyjovku mezi obcemi Lužice a Mikulčice má poněkud předimenzované základy, asi se počítalo s pevnějším mostem.
7
Vyústění malého pravobřežního přítoku Kyjovky pod Mikulčicemi vypadá jako opevněné.
8
Lávka přes Kyjovku pod Mikulčicemi.
9
Rybář na levém břehu Kyjovky asi chce být viděn.
10
Malý pravobřežní přítok Kyjovky u Mikulčic s mostkem.
11
Silniční most přes Kyjovku mezi Mikulčicemi a Slovanským hradištěm.
12
Poutač na Slovanské hradiště v Mikulčicích hned vedle mostu přes Kyjovku.
13
Čistička odpadních vod v Mikulčicích pohledem přes Kyjovku.
14
Turistické odpočívadlo na pravém břehu Kyjovky u ČOV v Mikulčicích.
15
Čistička odpadních vod v Mikulčicích.
16
Pravý břeh Kyjovky pod Mikulčicemi je osázen fotovoltaickými panely.
17
Kyjovka s vodními stavbami pod Mikulčicemi.
18
Klesající Slunce za pobřežní vrbou u Kyjovky pod Mikulčicemi.
19
Cesta po levém břehu Kyjovky u malého lesa.
20
Provizorní lávka přes Kyjovku mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí.
21
Odlesk Slunce v hladině Kyjovky.
22
Mostek s produktovodem přes Kyjovku mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí.
23
Zabezpečený pravobřežní přítok Kyjovky.
24
Silnice po levém břehu Kyjovky u Moravské Nové Vsi.
25
Silniční most přes Kyjovku u Moravské Nové Vsi.
26
Topoly mezi písníkem Štěrkovna a Kyjovkou u Moravské Nové Vsi.
27
Písník Štěrkovna na levém břehu Kyjovky u Moravské Nové Vsi.
28
Stavidlo pod cestou na levém břehu Kyjovky u Moravské Nové Vsi.
29
Detail stavidla na levém břehu Kyjovky.
30
Bobři si troufnou na každý průměr stromu.
31
Kyjovka přitéká od Moravské Nové Vsi.
32
Poměrně pevná ocelová lávka přes Kyjovku  mezi Moravskou Novou Vsí a Týncem.
33
Slunce za vrbou na pravém břehu Kyjovky nad Týncem.
34
Detail bezpečnostního propustku na levém břehu Kyjovky nad Týncem.
35
Mezi Kyjovkou a Moravou se rozkládá rozsáhlá niva a také luhy.
36
Slunce za topolovou alejí, které stojí u cesty podél levého břehu Kyjovky.
37
Sytá zeleň patří k rozvíjejícímu s jaru a Kyjovka pokračuje dále na Týnec.
38
Kyjovka nad Týncem.
39
Kyjovka přitéká do Týnce.
40
Malá betonová hráz na pravém břehu Kyjovky v Týnci.
41
Chráněný soutok v Týnci. Kyjovku posiluje zleva část toku Kopanice.
42
Most přes Kyjovku s místní komunikací v Týnci.
43
Pravobřežní hráz podél Kyjovky v Týnci.
44
Kanalizační vyústění na levém břehu Kyjovky v Týnci.
45
Chodníček podél pravobřežní hráze Kyjovky v Týnci.
46
Kanalizační vyústění na pravém břehu Kyjovky v Týnci.
47
Pohled proti proudu Kyjovky nad silničním mostem v Týnci.
48
Silniční most přes Kyjovku v Týnci.
49
Fotbalové hřiště v Týnci s nachází na levém břehu Kyjovky.
50
Jmelí si ze svého hostitelského stromu bere až příliš.
51
Naftařské těžební zařízení na pravém břehu Kyjovky u Tvrdonic.
52
Pohled do koruny mohutné vrby na pravém břehu Kyjovky u Tvrdonic.
53
Most přes Kyjovku v Tvrdonicích.
54
Kyjovka při večerním slunečním osvětlení v Tvrdonicích.
55
Kyjovka opouští Tvrdonice.
56
Topol osvětlený zapadajícím Sluncem a napadený jmelím.
57
Slunce zapadá za vrbou a Kosticemi.
58
Zapadající Slunce nad Kosticemi.
59
Západ Slunce mezi vrbou a domem v Kosticích.
60
Soumrak nad rybníkem v Kosticích.
61
Dorůstající Měsíc nad Kyjovkou je stejný jako kdekoliv jinde.
62
Východ Slunce nad lužním lesem mezi Kyjovkou a Moravou u Kostic.
63
Slunce vychází nad Kyjovkou.
64
Most přes Kyjovku u Kostic.
65
Ráno u rybníka v Kosticích.
66
O tom, co všechno lze dělat u rybníka v Kosticích, nás dostatečně informují nápisy.
67
Silnice podél pravého břehu Kyjovky v Kosticích.
68
Cesta po levém břehu Kyjovky v Kosticích.
69
Kyjovka míří od Kostic směrem na Lanžhot.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:17:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kyjov - Hodonín | Hodonín - Po proudu:Lanžhot | Lanžhot - Dyje

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!