Řeka Kyjovka / HodonínKyjov - Hodonín
Hodonín - Lanžhot

K městu Hodonín přitéká Kyjovka od severu a protéká převážně jižním směrem po západním okraji města mezi Písečným a Lužickým rybníkem. Přijímá tu zprava přítok Prušánka. Kyjovku tu stále musíme považovat za říčku, ač poněkud nabrala na průtoku. Její břehy tu spojuje několik silničních mostů a lávek, jeden potrubní most a jeden most železniční, jakož i stará konstrukce bývalého železničního mostu. Významnou vodní stavbou je tu svodnice do Moravy s vysokou hrází a pod ní pak rozvětvení a pokračování hlavního toku dále na Mikulčice. Na sever od Hodonína se tu nachází chráněné území Stupava. Dá se tu chodit i jezdit na kole, ale v okolí je dost krásnějších míst k vidění.


Násypky na břehu Písečného rybníka nad Hodonínem.
1
Kyjovka přibírá mezi rybníky nad Hodonínem potok, zvaný Prušánka.
2
Kapři přímo v Kyjovce tu příliš na růžích ustláno nemají, dostali se sem z Písečného rybníka.
3
Silniční most přes Kyjovku mezi Písečnými rybníky.
4
Rybárna na pravém břehu Kyjovky nad Hodonínem.
5
Kyjovka u rybárny přijímá zleva malou svodnici.
6
Cesta po levém břehu Kyjovky u Písečného rybníka.
7
Kyjovka mezi Písečným a Lužickým rybníkem u Hodonína vodou neoplývá.
8
Silniční most přes Kyjovku v Hodoníně, silnice I/55 ve směru Hodonín – Břeclav.
9
Potrubní most přes Kyjovku s lávkou pro pěší pod silničním mostem  v Hodoníně.
10
Lužický rybník na pravém břehu Kyjovky.
11
Kyjovka mezi Písečným a Lužickým rybníkem pod silničním mostem.
12
Písečný rybník ve své dolní části u Lužice.
13
Zvedající se Slunce nad Kyjovkou u Lužice.
14
Pravobřežní vyústění malého potůčku do Kyjovky u Lužice.
15
Kyjovka přitéká pod silniční most Hodonín – Lužice.
16
Silniční most přes Kyjovku s cyklostezkou na trase Lužice – Hodonín.
17
Grošák byl milým společníkem při ranních toulkách kolem Kyjovky u Lužice.
18
Kyjovka za časného rána nad železničním mostem na trati Hodonín – Břeclav.
19
Kanalizační výpusť do Kyjovky u Lužice.
20
Kyjovka se blíží k železničnímu mostu na trati Hodonín – Břeclav.
21
Železniční most přes Kyjovku na trati Hodonín – Břeclav. Není bez zajímavosti, že se tu jezdilo dlouhá léta vlevo, ale za generálního ředitele Českých drah Žaludy došlo ke sjednocení, bolestivému a drahému...
22
Osobní vlak z Břeclavi do Hodonína přejíždí most přes Kyjovku.
23
Železná konstrukce starého železničního mostu přes Kyjovku mezi Hodonínem a Lužicí.
24
Kyjovka přitéká ke svému rozvětvení, na jih, (vlevo) pokračuje hlavní proud a na východ (dozadu) pokračuje odlehčovací rameno do Moravy.
25
Stavidlo, které pouští hlavní tok Kyjovky dále na jih se nachází ve vysoké hrázi.
26
Přehledná situace rozvětvení Kyjovky u Lužice.
27
Zajímavý kovový model vysokého kola, zvaného kostitřas v Lužici.
28
Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Lužici u Hodonína je nádherně osvětlen ranním Sluncem.
29
Nádraží v Lužici je plně automatizované a také poněkud odlidštěné.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:17:24 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kyjov | Kyjov - Hodonín - Po proudu:Hodonín - Lanžhot | Lanžhot - Dyje

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!