Řeka Kyjovka / Lanžhot - DyjeLanžhot

Ve svém posledním úseku mezi obcí Lanžhot a soutokem s řekou Dyje se teprve Kyjovka stává řekou a to pravou lužní řekou s bezpočtem meandrů, slepých ramen, bažin a především jako součást deltujících vodních toků, které napájí také řeka Morava. Jediným přesně definovatelným znatelným přítokem je zprava říčka Svodnice. Břehy Kyjovky tu spojuje několik silničních mostů a také mnohé přirozené mosty z padlých stromů. Lidem nikoliv ku cti jsou několikeré nánosy z PET lahví, které skrývá vůbec největší luh v České republice, svojí rozlohou srovnatelný s Litovelským Pomoravím. Vzdálenosti jsou tu takové větší, proto je vhodnější kolo pro návštěvu této oblasti. V blízkosti s nacházejí dvě chráněná území Ranšpurk a Cahnov - Soutok. Za zmínku stojí také několik řopíků, pozůstatků z dob pokusu o obranu před nacistickou mocí a také kříž na samém soutoku s Dyje s Kyjovkou, který zase připomíná dobu železné opony, kdy českoslovenští pohraničníci bránili klidný spánek pracujících za doslova každou cenu.


Levobřežní niva Kyjovky pod Lanžhotem je zpočátku dílem obdělávána, později však přechází v těžko prostupný luh.
1
Most s polní cestou přes Kyjovku pod Lanžhotem.
2
Nově vybudovaný kamenný zához na pravém břehu Kyjovky pod Lanžhotem.
3
Cesta po levém břehu Kyjovky vede do rozsáhlých níže položených luhů.
4
Na pravém břehu Kyjovky pod Lanžhotem probíhají regulační práce.
5
Úzká spojnice mezi levobřežním zpola zaneseným slepým ramenem Kyjovky a vlastním tokem při vstupu do rozsáhlých luhů.
6
Soutok Kyjovky a Svodnice (vlevo) v luzích pod Lanžhotem.
7
Most s lesní cestou přes Kyjovku nenajdeme na běžné turistické mapě.
8
Levobřežní lužní přítok Kyjovky je tak trochu slepým ramenem a tak trochu krátkým lužním potůčkem.
9
Kyjovka přijímá zleva lužní přítok.
10
Je možné, že v těžko propustných luzích podél Kyjovky chodil elegantní pán možná ve fraku, možná i s buřinkou a asi parapletem zavadil o jakousi větev a rozbil jej a vzteky je zahodil, aby tu po něm zůstala památka.
11
Kůly v řece Kyjovce svědčí o tom, že tu býval most.
12
Kdyby někdo snad chtěl vidět, jak to vypadá, když vyhazujeme PET lahve všude možně, tak nechť spatří tu spoušť! A takových míst je na Kyjovce v luzích pod Lanžhotem několik.
13
Zajímavý lužní jev na Kyjovce. Naplavené PET lahve a větve přes ně utvořily tak pevné podloží, že se na něm uchytila vegetace a Kyjovka tak podtéká tento nesourodý blok.
14
Kyjovka v nitru rozsáhlých luhů.
15
Vypadá to jako slepé rameno, ale je to lužní tok, u kterého se stěhuje počátek i samotný průběh, mezi Moravou a Kyjovkou voda deltuje a proto něco takového přesně určit nemusí být vůbec možné.
16
Kyjovka přijímá zleva silnější lužní přítok.
17
Přirozená lávka z padlého stromu přes Kyjovku.
18
Vyfrézovaný povrch silničního mostu přes Kyjovku v nitru luhů.
19
Detail kulatého útvaru jmelí na vrbě u Kyjovky v nitru rozsáhlých luhů.
20
Nádherný pravotočivý oblouk Kyjovky s klonící se vrbou.
21
Tento vodní tok, zde zpomalený, se zve Kopanice, ale určit jeho zdroj je v deltujícím lužní prostředí blízké nemožnosti.
22
Mostek přes Kopanici, levobřežní přítok Kyjovky.
23
Mokřad u Kopanice.
24
Padlý strom tvoří přirozenou lávku přes Kyjovku, ale o jejím pohodlí bychom mohli úspěšně pochybovat.
25
Řopík utopený v luzích na pravém břehu Kyjovky řopík.
26
Choroše na levém břehu Kyjovky napadly kmen stromu až v době po jeho spadnutí.
27
Brod přes Kopanici.
28
Pahýl na levém břehu Kyjovky uprostřed luhů.
29
Pravotočivý oblouk Kyjovky nad silničním mostem nedaleko chráněného území Ranšpurk.
30
Levobřežní slepé rameno Kyjovky nedaleko chráněného území Ranšpurk.
31
Ocelový most s fošnami přes Kyjovku nedaleko chráněného území Ranšpurk.
32
Cedule k rybářskému revíru Kyjovka 1 nedaleko chráněného území Ranšpurk.
33
Hezký pravotočivý oblouk Kyjovky pod ocelovým mostem nedaleko chráněného území Ranšpurk.
34
Nitro luhů, kudy protéká Kyjovka, je většině lidí neznámé prostředí, možná pro svoji nepřístupnost a divokost.
35
Popadané větve dubu drží jejich živé sestry.
36
Levobřežní niva Kyjovky v nitru rozsáhlých luhů.
37
Kouzelné zákoutí Kyjovky v nitru rozsáhlých luhů.
38
Stavidlo trochu reguluje nepřehledné vodní spletence mezi Kyjovkou a Moravou v nitru rozsáhlých luhů.
39
Silniční most přes lužní tok mezi Kyjovkou a Moravou.
40
Lužní tok mezi Kyjovkou a Moravou se zdá být vodnatý, ale jde především o nadrženou vodu.
41
Velké stavidlo na Kyjovce nad jedním ze silničních mostů v nitru rozsáhlých luhů.
42
Silniční most přes Kyjovku u řopíku v rozsáhlých luzích.
43
Kyjovka ve svém dolním toku je obklopena rozsáhlými luhy.
44
Řopík na levém břehu Kyjovky připomíná vzdalující se dobu marné snahy o obranu Československa před Hitlerovským Německem, jakož i hořkou pachuť pomoci spojenců.
45
Vypadá to jako levobřežní přítok Kyjovky, ale nenechme se mýlit. Voda tu pravděpodobně proudí v čase oběma směry, takové je deltující prostředí uprostřed rozsáhlých luhů nedaleko chráněného území Cahnov - Soutok.
46
Kyjovka nedaleko chráněného území Cahnov - Soutok.
47
Kyjovka nedaleko chráněného území Cahnov - Soutok.
48
Levobřežní niva Kyjovky nedaleko chráněného území Cahnov - Soutok.
49
Vodočet na strážní budce na levém břehu Kyjovky nad protipovodňovou hrází.
50
Propust přes ochrannou hráz, kde Kyjovka musí zpomalit.
51
Protipovodňová hráz jako když střelí s diskutabilním účelem uprostřed luhů.
52
Dolní část propustu Kyjovky přes protipovodňovou hráz.
53
Vodočet na strážní budce na levém břehu Kyjovky pod protipovodňovou hrází.
54
Řopík omílaný Kyjovkou na jejím pravém břehu.
55
Naftařské těžební zařízení na levém břehu Kyjovky nedaleko jejího soutoku s řekou Dyjí.
56
Kyjovka přitéká k poslednímu mostu nedaleko státních hranic a také jejího soutoku s řekou Dyjí.
57
Poslední most přes Kyjovku, přes který vede silnice, chvílemi přecházející v tankodrom, vedoucí od Břeclavi k soutoku Dyje s Moravou.
58
Zarůstající řopík na levém břehu Kyjovka nedaleko jejího soutoku s řekou Dyjí.
59
Dolní tok Kyjovky v hraničním pásmu, stromořadí za nivou v pozadí patří již k řece Dyji.
60
Poslední úsek Kyjovky těsně nad soutokem s řekou Dyje.
61
Ptačí hnízdo v uschlých větvích stromu poblíž soutoku Kyjovky a Dyje.
62
Pamětní cedule za kříži na soutoku Dyje s Kyjovkou: Na tomto místě byli dne 4.8. 1956 příslušníky Pohraniční stráže ČSR zastřeleni při rybaření Karl BENEDIK nar. 17. 10. 1913 v Rabensburgu a Walter WAWRA nar. 29. 6. 1927 v Berhardsthalu. Hier wurden am 4. August 1956 Karl BENEDIK und Walter WAWRA von tschechoslovakischen Grenzsoldaten beim Fischen erschossen.
63
Soutok Dyje s Kyjovkou a kříž jako připomínka tragické události ze 4. srpna 1956, v pozadí kostel v Rabensburgu.
64
Samotný soutok Dyje s Kyjovkou na česko-rakouské hranici, v pozadí kostel v Rabensburgu.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:18:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kyjov - Hodonín | Hodonín | Hodonín - Lanžhot | Lanžhot

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!