Řeka Kyjovka / LanžhotHodonín - Lanžhot
Lanžhot - Dyje

Lanžhot je vůbec poslední obcí na jihovýchodním cípu České republiky a také posledním zastavěným místem na pouti řeky Kyjovky. Ačkoliv řekou by se Kyjovka mohla zvát spíše až na svém posledním úseku níže. Břehy řeky tu spojuje dvoukolejný železniční most dnes mezinárodní tratě Břeclav - Kúty, dálniční most dálnice D2, dále pak tři menší silniční mosty v samotném Lanžhotě a pevnější silniční most silnice II/425 pod obcí, přes který vede cesta také na Slovensko. Nad obcí najdeme vodní plochu, která se zve jezerem, pod obcí pak větší pravobřežní slepé rameno a menší rybník. Přítomní rybáři svědčí o tom, že ryby tu jsou.


Kyjovka přitéká od severu k Lanžhotu a blíží se dálničnímu mostu.
1
Dálniční most dálnice D2 překlenuje Kyjovku u Lanžhota.
2
Na dálničním mostě přes Kyjovku u Lanžhota bývá o sobotních ránech slabší provoz.
3
Ceduli, označující rybářský revír, je možné umístit různě, v Lanžhotě to udělali nástřikem přes šablonu na bok dálničního mostu.
4
Regulovaná Kyjovka pod dálničním mostem se blíží ku Lanžhotu.
5
Dvojice potrubních mostů pod vinohrady nad horním silničním mostě přes Kyjovku v Lanžhotě.
6
Kvetoucí třešně nad zábradlím silničního mostu přes Kyjovku v Lanžhotě.
7
Železniční most přes Kyjovku v Lanžhotě. Nádraží Lanžhot je za obloukem před námi, za zády pak máme nejbližší slovenské nádraží Kúty.
8
Každý vlak, který přejede železniční most přes Kyjovku, je mezinárodní tedy i tento malý motoráček.
9
Pěšina po pravém břehu Kyjovky na poněkud skrytějším místě v Lanžhotě.
10
Pravý břeh Kyjovky obrůstá zelenající se vrbové křoví, na levém se pak nachází silnice a objekt fotbalového hřiště v Lanžhotě.
11
Vstup na fotbalové hřiště v Lanžhotě.
12
Kyjovka nad silničním mostem k fotbalovému hřišti v Lanžhotě.
13
Silniční most přes Kyjovku u fotbalového hřiště v Lanžhotě.
14
Mlýnské kolo tu vidět není, ovšem vzhled objektu na pravém břehu Kyjovky v Lanžhotě napovídá, že jde o mlýn.
15
Kanalizační vyústění do Kyjovky v Lanžhotě.
16
Cesta po levém břehu Kyjovky v Lanžhotě.
17
Potrubní most přes Kyjovku v Lanžhotě.
18
Silniční most přes Kyjovku dole v Lanžhotě.
19
Kyjovka vrbami lemovaná pomalu opouští zastavěnou část obce Lanžhot.
20
Kostel Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě.
21
Velké pravobřežní slepé rameno Kyjovky v Lanžhotě.
22
Přes pravobřežní slepé rameno Kyjovky v Lanžhotě je vidět až na vlastní tok řeky.
23
Kyjovka pod Lanžhotem, za ní slepé rameno a v pozadí je vidět kostel Povýšení svatého Kříže.
24
Rybník na levém břehu Kyjovky pod Lanžhotem.
25
Kyjovka vtéká pod silniční most mezi Lanžhotem a Kúty.
26
Silniční most přes Kyjovku, silnice II/425, Lanžhot máme za zády, za luhem před námi pak slovenská obec Kúty.
27
Kyjovka pod dolním silničním mostem pod Lanžhotem má jak vidno málo vody.
28
Na Kyjovce pod Lanžhotem probíhají regulační práce na pravém břehu.
29
Ohlédnutí přes Kyjovku zpátky na Lanžhot.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 06:18:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kyjov - Hodonín | Hodonín | Hodonín - Lanžhot - Po proudu:Lanžhot - Dyje

Řeka Kyjovka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Labe | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!